KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi

1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme Uzman Klinik Psikolog Sedar ERTAŞ ile Web PsikoTerapi (www.webpsikoterapi.com) sitesinde yer alan konular üzerinden psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri almak isteyen, bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve başvurusunu www.webpsikoterapi.com adresindeki sipariş formunu doldurarak veren, gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır). Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2-Sözleşmenin konusu
İş bu sözleşme Danışan'ın www.webpsikoterapi.com adresinde belirtilen 1 3, 5 ve 10'lu görüşme paketlerinden yapacağı seçimi doğrultusundaPsikoterapi hizmeti kapsamında; Depresyon, Genel Kaygı Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve buna bağlı Agorafobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Hastalık Hastalığı, Yeme Bozuklulukları, Beden Algı Bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında; Aldatılma, Kendinizin veya bir yakınınızın ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, Anlaşılamama, Boşanma süreci, Eş, aile, arkadaş arası kavgalar, anlaşmazlıklar, Ev, şehir, ülke değişikliğine bağlı uyum sorunları, Evlilik hazırlıkları, İş değişikliği, iş hayatında yaşanan problemler, Kararsızlık, Karşı cinsle yaşanan problemler (anlaşmazlık, ayrılık), Ölüm ve yas süreçleri, Hamilelik depresyonu, Sınav stresi, Umutsuz ya da imkansız aşklar, Yalnızlık ve Yaşlılık sorunları gibi problem, sıkıntı, olay ya da sürece anlık odaklanma şeklinde "bütüncül psikoterapi" tekniği çerçevesinde yapılandırılarak tedavi edilebilmesi için Terapist'in sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

3- Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için www.webpsikoterapi.com internet adresinde sunulan 1, 3, 5 ve 10'lu görüşme paketlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. 

4- Sözleşmenin Bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret www.webpsikoterapi.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Terapist'in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği paketlerde belirtilmiş olan ücreti, Terapist'in internet sitesinde yer alan banka hesap bilgileri doğrultusunda havale /EFT veya bankanın ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. 

5- Tarafların hak ve sorumlulukları:

5.1- Terapist'in hak ve sorumlulukları
Terapist, Danışan ile yapacağı terapi sürecinde online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halind hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Terapist, vereceği psikoterapi veya psikolojik Danışmanlık Hizmetleri için Danışan'ın seçeceği paketin belirtilen bedelinin ödenmesi yapılmadan her hangi bir hizmet vermek durumunda değildir. Terapist'in, Danışan'a her seans için 50 dakika zaman ayıracaktır. Terapist, Danışan'ın randevu talebine en geç 24 saat içinde geri dönüş yapacaktır. Terapist'in, Danışan ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Terapist, Danışan tarafından gecikilmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir. Terapist, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Terapist, Danışan'ın izni/onayı olmadan, Danışa'nın kendisinin yada başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir. Terapist, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Terapist, seans esnasında psikoterapinin imkansız olduğu, ya da psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışan'ı psikiyatriste yönlendirecektir. Terapist, Danışan'ın ya da başkasının hayatı tehlike altında olması durumunda ya da mevcut bir çocuk tacizi söz konusu olması halinde bu durumu derhal gerekli mercilere iletmek zorundadır. Terapist'in, Danışan'ın seans esnasındaki ortamı seansın verimli geçmesini engelleyecek şekilde gürültü, dikkat dağıtıcı, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışları sebebiyle seansı kesme ve devam etmeme hak ve yetkisine vardır.  Terapist, seans görüşmelerini Danışan'ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Terapist, Evinizde Terapi "Kullanım Koşulları" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir. Terapist, Türkiye Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uymak mecburiyetindedir. 

5.2- Danışan'ın hak ve sorumlulukları
Danışan
, Terapist'ten Psikoterapi veya Psikolojik Danışmanlık Hizmeti almak için internet sitesinde yer alan paketlerden birini seçerek, seçtiği pakete ilişkin hizmet bedelini internet sitesinde belirtilen ödeme seçeneklerinden birinin kullanılarak yapması ve yine internet sitesinde belirtilen e mail adreslerinden biri yoluyla Terapist'en randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Terapist'e 24 saat öncesinden seans'ı iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan seansın parasının iadesini talep edemez. Danışan, Terapist ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Danışan, Terapist ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Danışan, Terapist ile yaptığı görüşmelerin para iadesini talep edemez. Danışan, evinizdeterapi.comsitesinin tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Danışan, Terapistin sağladığı servisi kullanım sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple Evinizde Terapi Sitesini ve Terapisti sorumlu tutamaz.  Danışan,  seans görüşmelerini Terapist'in izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.  Danışan, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Danışan,seans görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmeler de güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan Terapist sorumlu değildir. Danışan, Skype ya da Google Hangoust uygulamaları üzerenden yapılacak uygulamalardan kendi güvenlik ve gizlilik politikalarına uyacaktır. Danışan, Terapist tarafından evinizde terapi internet sayfasında yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, almış olduğu hizmetleri Terapist'en izin almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz. 

6- Fesih ve tazminat hakları:
Danışan iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Terapist hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu paket bedelini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan,  hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Ancak geçerli bir sebep olmadan ödenmiş olan bedeller geri isteyemez. 

7- Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar; Danışan'ın vereceği e mail adresi ile www.webpsikoterapi.com adresinde belirtilen info@webpsikoterapi.com posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.Terapist,  sözleşme süresi içindeDanışan'ın bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Danışan söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Taraf defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, gönderilmiş olan elektronik posta ve benzeri iletilerle,Danışan'ın internet ortamında yaptığı ve Terapistin sunucularında depolanmış kayıtlarının HMK ilgili maddeleri anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Terapist'in kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Terapist'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Terapist gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.